CFM - Madagasikara

Auteur : Administrateur


Ny solontenan’ny Vondrona mpanohitra (Groupe PANORAMA) ahitana ireo antoko mpanohitra maromaro dia tonga nihaona tamin’ny Filohan’ny CFM, MAKA Alphonse, ny Filoha lefitra avy any Toamasina, ny Jeneraly Jean-Jacques Rasolondraibe, sy ireo mpiara-miasa aminy. Nitondra fehinkevitr’izy ireo momba ny fanatsarana ny Read more…


L’Ambassadeur de l’Afrique du Sud, SEM SISA NGOMBANE, a été reçu par le président du CFM à son bureau ce jour. La rencontre a duré plus d’un tour d’horloge et la mise en œuvre de la réconciliation nationale a été Read more…


Ce jour, l’Ambassadeur britannique, SEM David Ashley a été reçu par le Président du CFM, Alphonse MAka, à son bureau à Ampefiloha. Entre autres, la réconciliation nationale a été au centre de débat. A la suite de la rencontre, les Read more…


Ny fifindra-monina any amin’ny Faritra Menabe no niompanan’ny fihaonana taminy roa tonta. Misedra olana, indrindra ny fahasimbana sy fahapotehana tokoa manko ny ala any amin’iny Faritra iny amin’izao fotoana izao, ka nahatonga ny tompon’andraikitra an’ny an-toerana mikatsaka ny vaha-olana rehetra Read more…


Le Président du CFM a fait une visite de travail dans plusieurs lieux de la Région Anosy et Celle d’androy, à savoir le district de Faradofay, Commune rurale de Faradofay, Commune rurale de Manambaro, District Amboasary, Commune de Tanandava, Amboasary, Read more…


Niravona ny olana eo @ foko Bara sy Androy taorian’ny disadisa tao anatin’ny 02 taona. Nisy ny “Titika fifampitokisana” teo @ foko 02 tonta ho marikin’ny fampihavanana, izay natao tany marontsiraka – Distrika’I Amboasary atsimo, androany. Tonga niatrika ny fampihavanana Read more…