CFM - Madagasikara

Auteur : FIACRE Sacha


Les journées du 04 et 05 mai 2022 ont été studieuses pour le personnel permanent et les membres de cabinet au Conseil du Fampihavanana Malagasy car elles ont été pour en apprendre de la lutte contre la corruption à Madagascar. Read more…


Sous l’égide de son Président, Alphonse MAKA, la cérémonie de clôture a eu lieu ce jour à 10h, au Palais du « Fampihavanana », Ampefiloha. Durant son allocution, le Président Alphonse MAKA a souligné que : « redynamiser le processus afin d’atteindre l’objectif de Read more…


Ny hevitry ny Filohan’ny CFM momba ny raharaha « tract » mandranitra adim-poko, miparitaka any amin’ny Faritra Atsimo, ao an-tananan’ny Toliara indrindra indrindra : Tato anatin’ny fotoana vitsivitsy izay dia misy ny antsoikoa hoe « virus » ny fanavakavahana te hiditra eto amintsika. Miseho Read more…


Andry iankinan’ny foloalidahy eo @ fiarovana sy fampandrosoana ny firenena ny manamboninahitra lefitra ka tokony ho modely eo amin’ny asa nankinina amin’izy ireo, hoy ny filohan’ny CFM, nandritra ny fankalazana ny andron’ny manambonihitra lefitra, tetsy  @ foibeny Ampefiloha, io maraina Read more…


Le Professeur Roger ANDRIANASOLO Le Professeur Roger ANDRIANASOLO est Grand Officier de l’Ordre National Malagasy. Ancien Ministre de la Recherche Scientifique Appliquée au Développement, éminent Membre du Conseil du Fampihavanana Malagasy depuis sa création en 2017, son départ a laissé Read more…


  Tsy tokony ho tafiditra ao anatina raharaha krizy politika intsony ny manamboninahitra fa hijoro ho teknisiana hampandroso ny firenena, hoy ny filohan’ny CFM, nandritra ny fankalazana ny andron’ny manamboninahitra, tetsy @ foibeny, Ampefiloha, io maraina io. Horakoraka, poa-basy lavareny, Read more…


Ry Malagasy mpiray tanindrazana, Afaka fotoana fohy isika dia hiatrika ny fifidianana Ben’ny Tanàna sy mpanolo-tsaina ny tanana, fifidianana ho marikin’ny demokratia sy ny fitsinjaram-pahefana, koa manentana antsika mpiray tanindrazana rehetra hanefa ny adidintsika amin’izany fotoan-dehibe izany. Manaraka izany tsy Read more…


FIHAONANA AMIN’NY TANORA TEO ANIVONY KIADY MADAGASIKARA. Lasy Kiady Madagasikara faha-85 tao Ambanja. Nohararaotin’ny « KOMITY NY FAMPIHAVANANA MALAGASY » ity fihaonamben’ny Tanora ity mba hitafana amin’izy ireo momba ny asa fampihavanana ataony. Nisy ny kabary nifandimbiasan’ny solontenam-panjakana tany an-toerana, nandritra ny Read more…