CFM - Madagasikara

Lanonam-panokafana ny HERINANDRON’NY KARATANY HO AN’NY MALAGASY

24 avril 2023 : Lanonam-panokafana ny HERINANDRON’NY KARATANY HO AN’NY MALAGASY

Natao teo Analakely anoloan’ny Lapan’ny Tanana. karakarain’ny Ministeran’ny Fanajariana ny Tany sy ny Fananan-tany, ny 24-25-26 Aprily 2023, Parvis Analakely, ary ny 27,28 Aprily 2023, Topo Anosy.

Nasaina hisolo tena ny « FILANKEVITRY NY FAMPIHAVANANA MALAGASY » ary nanatrika izany lanonanana izany ny Sekretera Mpanatanterak’ity Andrim-panjakana ity, RAJAONARIVELO Théogène.