CFM - Madagasikara

fizarana solom-pen’akoho teto amin’ny CFM 23 desambra 2022

Tontosa ny zoma faha 23 desambra 2022 teo ny fizarana solom-pen’akoho teto amin’ny CFM. Niavaka kely moa izany tamin’ity indray nandeha ity, satria akoatra ny fizarana nahazatra dia nisy ihany koa ny fiarahana nikorana sy nisotrosotro niarahan’ireo mpiasa izay no tarian’ny Andriamatoa Sekretera Mpanatanteraka.