CFM - Madagasikara

Jour : 21 juin 2022


Fampihavanana ara-pomba Malagasy eo amin’ny mpomba ny Filoha Ravalomanana andaniny sy ny mpomba ny filoha Ratsiraka ankilany, izay notarihin’ny CFM. Ny delegasiona avy amin’ny CFM moa dia notarihin’ny Filohany MAKA Alphonse, notronon’ireo mpikambana maromaro tao amin’ity Andrimpanjakana ity, indrindra ireo Read more…