CFM - Madagasikara

Fanambarana nataon’ny Conseil du Fampihavanana Malagasy, eo anatrehan’ny toe-javatra mitranga sy manahirana eto amin’ny Tany sy ny Fanjakana izay manohitohina ny « Fiandrianampirenena », ny Andrimpanjakana sy ny « Firaisampirenena » ary indrindra ny Soatoavina malagasy.